Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Một điều rất khó lý giải khi tìm hiểu thông tin liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh - nhà thầu quen mặt tại các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang- về việc đơn vị này được giao hơn 8.000m2 đất không qua đấu thầu, trong khi các doanh...

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác