Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

Liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về hàng loạt nội dung khiếu nại, tố cáo về những sai phạm tại chung cư Intracom 1 Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); đại diện Chủ đầu tư – Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đã thừa nhận..

Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

Intracom thừa nhận sai phạm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp 80 sổ đỏ tại Intracom 1

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác