HUYỆN THƯỜNG TÍN TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp .với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường; chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm “5K”.

Chủ tịch UBND huyện Kiều Xuân Huy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các xã, thị trấn , tập trung chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống dịch tại địa phương theo đúng phương châm “4 tại chỗ”, không trông chờ vào sự hỗ trợ của huyện. Nhất là tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao hơn nữa trong thực hiện giãn cách xã hội tại địa phương theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không để người dân ra khỏi nhà không có lý do cấp thiết, thực hiện nghiêm việc cách ly giữa gia đình với gia đình, giữa các địa phương với nhau. Tăng cường kiểm tra xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, không tuân thủ yêu cầu của cơ quan chức năng trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để răn đe phòng ngừa chung

5722-2123398843266191125237884020329877884392410n.jpg

Huy động tối đa nguồn lực (nhân lực, vật lực) của địa phương, nhất là huy động cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch từ tuyên truyền, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, đến phong tỏa, cách ly, thu dung, điều trị. Trong triển khai thực hiện cần chuẩn bị kỹ, chặt chẽ, có phương án, biện pháp cụ thể, lường trước khó khăn nảy sinh, nhất là xử lý những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khi có vấn đề phức tạp nảy sinh thì lãnh đạo UBND, BCĐ, ngành chức năng của địa phương phải trực tiếp xuống hiện trường tập trung chỉ đạo, xử lý vụ việc ổn định, nếu khó khăn, vướng mắc vượt quá khả năng, thẩm quyền thì kịp thời báo cáo BCĐ huyện, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ.

5710-2126939573906831493913565452498009526049644n.jpg


Người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết

Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; các trường hợp khẩn cấp, cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn.Làm việc tại các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.Trường hợp ra khỏi nhà phải đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu “5K”; không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét.

5711-2170468905195389325946601896521434229580280n.jpg

Nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách

Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách, yêu cầu toàn thể nhân dân huyện Thường Tín, cộng đồng doanh nghiệp tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế, khuyến khích áp dụng hình thức khai báo quét mã QR, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình (đặc biệt áp dụng “5K”) và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, kịp thời báo ngay cơ quan y tế địa phương khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh lây lan.

5717-2199537342979739254541354469980857476647766n.jpg

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện kiên quyết không để “Ngoài chặt, trong lỏng”; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của cơ quan mình, đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện yêu cầu về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người, đặc biệt tăng cường quản lý chặt chẽ khu cách ly, phong tỏa, giám sát thường xuyên việc cách ly tại nhà theo quy định. Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh. Bảo đảm tốt nhất tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn từng đơn vị, địa phương với các địa phương khác; chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở thuộc nhóm danh mục được phép hoạt động đáp ứng yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch; không để thừa, thiếu hàng hóa, ách tắc giao thông, nhất là hàng hóa thiết yếu.

5718-2177428993275073524349643387346689172532536n.jpg

Đồng thời, các đơn vị chủ động bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới được xét duyệt đến làm việc tại công sở. Số lượng người làm việc tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định phù hợp và không quá một nửa tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của huyện.

5723-2181173703842726030577582988054904060845502n.jpg

Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. Dừng toàn bộ các cuộc họp trực tiếp tại cơ quan công sở (ngoại trừ các cuộc họp về phòng, chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị), tăng cường họp trực tuyến. Khi tổ chức các cuộc họp phải được người đứng đầu phê duyệt, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, tuân thủ tuyệt đối quy tắc “5K” của Bộ Y tế; trường hợp vượt quá quy định này thì phải báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. Khẩn trương triển khai, quán triệt thật kỹ nội dung, tinh thần văn bản này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nắm chắc đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời hỗ trợ, tuyên truyền người dân và doanh nghiệp.

5713-2170382803483104134275615102398362753955068n-1.jpg

Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp trong vòng 15 ngày; thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết và khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến; bố trí người trực tại cơ quan, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định.Tổ chức triển khai ngay việc hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

5715-aa.jpg

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức các đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; đặc biệt tăng cường xử lý nghiêm vi phạm đối với những trường họp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp cho phép. Thường xuyên nắm chắc, cập nhật tình hình phòng, chống dịch, xử lý nhanh vấn đề phát sinh, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện nội dung theo chỉ đạo tại văn bản này.

5724-22436160711701679901270041005573350761152145n.jpg

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường tuyên truyền, vận động hội viện, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền và ngành chức năng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức phù hợp diễn biến dịch bệnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp “5K”, khai báo y tế.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác