Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung: Doanh thu nghìn tỷ, lãi chưa nổi 1 tỷ

Được xem là “đại gia” hàng đầu của xứ Thanh, song hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung lại rất kém hiệu quả khi doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế lại chỉ vỏn vẹn vài trăm triệu đồng.

Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung: Doanh thu nghìn tỷ, lãi chưa nổi 1 tỷ

Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung: Doanh thu nghìn tỷ, lãi chưa nổi 1 tỷ

Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung: Doanh thu nghìn tỷ, lãi chưa nổi 1 tỷ

Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung: Doanh thu nghìn tỷ, lãi chưa nổi 1 tỷ

Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung: Doanh thu nghìn tỷ, lãi chưa nổi 1 tỷ

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác