Hoài Đức, Hà Nội: Công ty Kinh doanh vật tư thiết bị sử dụng đất sai mục đích

Trong quá trình sử dụng Công ty Kinh doanh vật tư thiết bị lại cho các đơn vị khác thuê lại làm kho bãi, nhà xưởng để kinh doanh sai mục đích.

57

58

59

60 61 62

63  

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác