Hoà Bình: Dự án Apec Mandala Kim Bôi rao bán khi chưa xong pháp lý

Dự án khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi (Hòa Bình, tên thương mại là Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi) do Công ty CP Thương mại và Du lịch Kim Bôi làm chủ đầu tư.

Hoà Bình: Dự án Apec Mandala Kim Bôi rao bán khi chưa xong pháp lý

Hoà Bình: Dự án Apec Mandala Kim Bôi rao bán khi chưa xong pháp lý

Hoà Bình: Dự án Apec Mandala Kim Bôi rao bán khi chưa xong pháp lý

Hoà Bình: Dự án Apec Mandala Kim Bôi rao bán khi chưa xong pháp lý

Hoà Bình: Dự án Apec Mandala Kim Bôi rao bán khi chưa xong pháp lý

Hoà Bình: Dự án Apec Mandala Kim Bôi rao bán khi chưa xong pháp lý

Hoà Bình: Dự án Apec Mandala Kim Bôi rao bán khi chưa xong pháp lý

Hoà Bình: Dự án Apec Mandala Kim Bôi rao bán khi chưa xong pháp lý

Hoà Bình: Dự án Apec Mandala Kim Bôi rao bán khi chưa xong pháp lý

Hoà Bình: Dự án Apec Mandala Kim Bôi rao bán khi chưa xong pháp lý

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác