Hòa Bình: Cần minh bạch trong công tác GPMB, tạo đồng thuận trong nhân dân

Dù việc thu hồi đất và phương án đền bù, GPMB cho người dân còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chưa đảm bảo quyền lợi của người dân, nhưng UBND tỉnh Hòa Bình đã tiến hành thu hồi đất và cấp GCNQSDĐ cho doanh nghiệp khiến người dân không đồng tình.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác