Hệ thống cầm đồ T99: Nghi vấn trang thương mại điện tử hoạt động chui?

Không chỉ có dấu hiệu “nổ” quảng cáo dịch vụ số 1 Việt Nam mà website thương mại ở địa chỉ https://www.t99.vn/ có dấu hiệu hoạt động không phép.

Hệ thống cầm đồ T99: Nghi vấn trang thương mại điện tử hoạt động chui?

Hệ thống cầm đồ T99: Nghi vấn trang thương mại điện tử hoạt động chui?

Hệ thống cầm đồ T99: Nghi vấn trang thương mại điện tử hoạt động chui?

Hệ thống cầm đồ T99: Nghi vấn trang thương mại điện tử hoạt động chui?

Hệ thống cầm đồ T99: Nghi vấn trang thương mại điện tử hoạt động chui?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác