HDBank cho Land Sài Gòn vay: Nước cờ “thâu tóm” vi phạm tại dự án Dragon River City?

Cùng liên quan đến người phụ nữ giàu nhất Việt Nam – bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nhưng HDBank lại nhiều lần cấp khoản tín dụng cho Land Sài Gòn. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, liệu HDBank cho Land Sài Gòn vay có vi phạm luật hay không?

HDBank cho Land Sài Gòn vay: Nước cờ “thâu tóm” vi phạm tại dự án Dragon River City?

HDBank cho Land Sài Gòn vay: Nước cờ “thâu tóm” vi phạm tại dự án Dragon River City?

HDBank cho Land Sài Gòn vay: Nước cờ “thâu tóm” vi phạm tại dự án Dragon River City?

HDBank cho Land Sài Gòn vay: Nước cờ “thâu tóm” vi phạm tại dự án Dragon River City?

HDBank cho Land Sài Gòn vay: Nước cờ “thâu tóm” vi phạm tại dự án Dragon River City?

HDBank cho Land Sài Gòn vay: Nước cờ “thâu tóm” vi phạm tại dự án Dragon River City?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác