Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Việt Đức

Nhiều khoản thu chưa có trong cơ cấu giá, không có trong các danh mục giá dịch vụ, các khoản thu chưa có cơ chế quy định rõ ràng và tăng giường dịch vụ giảm giường thường dẫn đến tạo thêm gánh nặng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Việt Đức

Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Việt Đức

Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Việt Đức

Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Việt Đức

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác