Hàng loạt sai phạm của Công ty than Thanh Hóa - Bài 3: Sai phạm đã rõ, xử lý ra sao?

Dù nhiều sai phạm nghiêm trọng của Công ty kinh doanh than Thanh Hóa đã "lộ" rõ nhưng suốt nhiều năm nay, tỉnh Thanh Hóa không có động thái xử lý dứt điểm khiến dư luận hoài nghi về việc, có hay không cơ quan chức năng đang cố tình “làm ngơ”...

Hàng loạt sai phạm của Công ty than Thanh Hóa - Bài 3: Sai phạm đã rõ, xử lý ra sao?

Hàng loạt sai phạm của Công ty than Thanh Hóa - Bài 3: Sai phạm đã rõ, xử lý ra sao?

Hàng loạt sai phạm của Công ty than Thanh Hóa - Bài 3: Sai phạm đã rõ, xử lý ra sao?

Hàng loạt sai phạm của Công ty than Thanh Hóa - Bài 3: Sai phạm đã rõ, xử lý ra sao?

Hàng loạt sai phạm của Công ty than Thanh Hóa - Bài 3: Sai phạm đã rõ, xử lý ra sao?

Hàng loạt sai phạm của Công ty than Thanh Hóa - Bài 3: Sai phạm đã rõ, xử lý ra sao?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác