Hàng loạt dự án nhà ở tại TP.HCM xây dựng... kiểu “cầm đèn chạy trước ô tô”

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM đã được Thanh tra Chính phủ nêu ra trong Kết luận Thanh tra số 757/KL-TTCP như: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất không có trong quy hoạch được phê duyệt; xây dựng sai giấy phép, chưa được cấp phép,

1 2 3 4 5 6 7 8 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác