Hà Nội: Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh bao giờ được tháo gỡ?

Mặc dù đã hết hạn hợp đồng giao thầu khai thác, quản lý 16.018 m2 tại khu Đầm Nấm 1 (Thượng Thanh, Long Biên, TP Hà Nội) vào tháng 2/2019. Tuy nhiên, hộ dân Lương Thị Thùy Liên chây ì không chịu bàn giao mặt bằng cho UBND phường Thượng Thanh theo hợp đồng

30 31 32 33 34 35 36 37 

 

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác