Hà Nội quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi lớp 10

Ngày 2-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản số 1711/UBND-KGVX đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1983/TTr-SGDĐT ngày 2-6-2021 về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm
 
 
 
 
WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác