Gói thầu 46 tỷ đồng dịch vụ công ích trên địa bàn TP Kon Tum, sai thêm sai

Theo đó, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã phát hiện nhiều vi phạm trong việc thực hiện quy định của pháp luật tại gói thầu số 02 “Thực hiện Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách và sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2021”.

Thanh tra tỉnh Kon Tum đã phát hiện nhiều vi phạm trong việc thực hiện quy định của pháp luật tại gói thầu số 02 “Thực hiện Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách và sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2021”.

Cuối tháng 8/2021, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu đối với gói thầu số 2 “về thực hiện Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách và sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn TP Kon Tum năm 2021”.

Website Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum.

Đây là gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên chỉ có 2 nhà thầu tham dự đó là Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum và liên danh nhà thầu Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum - Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại & Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận - Công ty TNHH MTV Nguyên Khang.

Trụ sở UBND TP Kon Tum.

Trách nhiệm để xảy ra những sai phạm trên thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Kon Tum, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum, có địa chỉ số 200 Đường URE, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác