Giám đốc trung tâm du lịch Bình Định "hợp thức hóa văn bản" để cứu lãnh đạo nhưng bất thành

UBKT tỉnh Bình Định xác định, bà Huỳnh Thị Kim Bình - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đã soạn thảo, ký ban hành giấy mời nhằm hợp thức hóa vi phạm của Giám đốc Sở Du lịch đi chơi golf giữa dịch.

UBKT tỉnh Bình Định xác định, bà Huỳnh Thị Kim Bình - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đã soạn thảo, ký ban hành giấy mời nhằm hợp thức hóa vi phạm của Giám đốc Sở Du lịch đi chơi golf giữa dịch.

Hợp thức hoá sai phạm cho Giám đốc Sở Du lịch

Bà Huỳnh Thị Kim Bình, đã trực tiếp soạn thảo, ký ban hành Giấy mời của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định để hợp thức hóa, nhằm giúp ông Nguyễn Văn Dũng.

Trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình, bà đã gây khó khăn, thiếu hợp tác với Tổ kiểm tra, là vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy chế làm việc của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định.

Tiếp tục xử lý kỷ luật đối với đảng viên Lê Văn Thảo trong tuần tới

Trước đó, Tỉnh ủy Bình Định cũng  đã chỉ đạo các cơ quan quản lý kiểm tra, xem xét mức độ để có hình thức xử lý đúng quy định.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác