Đưa vụ Cục Đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng theo dõi

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã quyết định đưa vụ án“Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số Trung tâm Đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.
tm-img-alt
Đưa vụ Cục Đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi. Nguồn: internet.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 23 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với 3 nội dung:

Xem bài đầy đủ tại: https://www.moitruongvadothi.vn/dua-vu-cuc-dang-kiem-vao-dien-ban-chi-dao-tw-ve-phong-chong-tham-nhung-theo-doi-a119936.html

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác