Dự án tổ hợp 25 tầng của PTSC ở Vũng Tàu bị “cắt” 20 tầng

Cùng với việc “cắt” 20 tầng, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát tiến độ thực hiện dự án theo đề nghị của chủ đầu tư.

Dự án tổ hợp 25 tầng của PTSC ở Vũng Tàu bị “cắt” 20 tầng

Dự án tổ hợp 25 tầng của PTSC ở Vũng Tàu bị “cắt” 20 tầng

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác