Dự án The Arena Cam Ranh: Khách hàng tố chủ đầu tư ép bàn giao nhà

Vừa qua, các khách hàng mua căn hộ tại dự án The Arena Cam Ranh do Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh (Công ty TTCR) làm chủ đầu tư đã nhận được thông báo về thời gian nhận bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã nhanh chóng gửi đơn cầu cứu...

5 6 7 8 9 10 11 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác