Dự án nhà ở xã hội Khắc Niệm của Tập đoàn Dabaco ký hợp đồng bán nhà trái quy định

Có tình trạng ký hợp đồng bán nhà ở cho một số khách hàng không đúng quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở tại dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm (chủ đầu tư là Tập đoàn Dabaco).

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có thông cáo về thông tin phản ánh của báo chí tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh về việc "Công nhân mất hàng trăm triệu đồng tiền chênh mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh" . Sau đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại TP Bắc Ninh và TP Từ Sơn.

Theo Sở Xây dựng Bắc Ninh, do thời gian kiểm tra hạn chế (Đoàn kiểm tra đến làm việc với nhiều hộ gia đình vào cả buổi tối và ngày nghỉ cũng chỉ gặp được một số ít chủ nhà, phần lớn gặp người già và trẻ nhỏ) nên đoàn chỉ kiểm tra và lập biên bản được theo xác suất để phát hiện các dấu hiệu như việc thu tiền ngoài hợp đồng, đối tượng mua nhà, điều kiện bán nhà ở xã hội... mà chưa làm rõ được về mức độ vi phạm (số lượng/tổng số tiền đã thu ngoài hợp đồng...và những hành vi vi phạm khác.

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát hiện, dự án khu nhà ở chung cư cho người có thu nhập thấp tại khu nhà ở Bắc Từ Sơn, phường Đồng Nguyên (chủ đầu tư là Công ty TNHH Môi trường xanh) chưa trình sở này thẩm định giá bán, bán nhà ở cho một số khách hàng không đúng đối tượng, ký hợp đồng bán nhà ở cho một số khách hàng không đúng quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở.

Ngoài ra, tại dự án này còn cho một số hộ đến sinh sống, kinh doanh nhưng không có hồ sơ mua/thuê nhà, chưa xét duyệt đối tượng, chưa ký hợp đồng theo quy định của pháp luật; Chưa đăng ký hợp đồng theo mẫu; Chưa cung cấp đầy đủ thông tin định kỳ hàng tháng về tình hình giao dịch bất động sản của dự án theo quy định.

Đặc biệt là tại dự án này có hiện tượng bắt buộc khách hàng phải mua thêm gói nội thất ngoài giá trị hợp đồng được ký kết; Có hiện tượng thu tiền thêm ngoài hợp đồng được ký kết, kê khai thuế chưa chính xác, không xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định của pháp luật về thuế.

Dự án nhà ở xã hội Khắc Niệm của Tập đoàn Dabaco ký hợp đồng bán nhà trái quy định
Dự án Nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm của Tập đoàn Dabaco

Đối với dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam), Sở Xây dựng Bắc Ninh phát hiện tại dự án này ký hợp đồng bán nhà ở cho một số khách hàng không đúng quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở; Có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân không được chủ đầu tư ủy quyền nhưng thực hiện việc môi giới mua bán nhà ở xã hội tại dự án.

Đối với Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Hồng (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Cao Nguyên), dự án này chưa trình Sở Xây dựng Bắc Ninh thẩm định giá bán; Bán nhà ở cho một số khách hàng không đúng đối tượng; Cho thuê nhà ở cho một số khách hàng mà không có hồ sơ cho thuê nhà; Không đúng quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở.

Đồng thời, tại dự án này cũng chưa cung cấp đầy đủ thông tin định kỳ hàng tháng về tình hình giao dịch bất động sản của dự án theo quy định; Có hiện tượng thu tiền thêm ngoài hợp đồng được ký kết, kê khai thuế chưa chính xác, không xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định của pháp luật về thuế.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm nêu trên của chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Đồng thời, Sở Xây dựng Bắc Ninh buộc thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả bên mua, bên thuê, bên thuê mua số tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với các trường hợp bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng và không đảm bảo các điều kiện theo quy định, trình sở này thẩm định giá bán/cho thuê/cho thuê mua theo quy định.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Bắc Ninh cũng yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện công bố công khai rộng rãi thông tin về nhà ở và kinh doanh bất động sản tại dự án (giá, hình thức bán/cho thuê/cho thuê mua, đối tượng được mua/thuê/thuê mua, tổng số căn hộ thuộc dự án, số căn để bán/cho thuê/cho thuê mua, số căn đã bán/cho thuê/cho thuê mua, số căn còn lại...); Kịp thời phát hiện những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu môi giới bất động sản tại dự án, báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định; Hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thu ngoài hợp đồng cho các hộ.

Mặt khác, để việc đánh giá được cụ thể, rõ ràng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, xem xét kiến nghị của Sở Xây dựng về việc xác minh, làm rõ những hành vi thu tiền ngoài hợp đồng, thu tiền lắp đặt nội thất đối với các hợp đồng đã ký kết.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu xác minh, xử lý đối với những dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, xử lý hành vi chưa đăng ký hợp đồng theo mẫu theo quy định; Đồng thời, xác minh việc một số tổ chức thực hiện hành vi môi giới mua bán nhà ở xã hội nhưng không được chủ đầu tư ủy quyền và những hành vi vi phạm khác (nếu có).

Hiện nay, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành xem xét, xác minh và sẽ có báo cáo UBND tỉnh về những biện pháp xử lý tiếp theo theo quy định của pháp luật.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác