Dự án Khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng của Công ty FBS có dấu hiệu "xé nát" quy hoạch?

Dự án Khu phố mới Hoa Lư – Phù Đổng được tỉnh Gia Lai phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2003. Mặc dù dự án đã chuyển sang giai đoạn 2 nhưng việc tổ chức xây dựng ở giai đoạn 1 đang diễn ra một cách tùy tiện và thiếu thống nhất...

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác