Dự án bất động sản 27 năm bất động

Trong khi 3 dự án Sài Gòn Centre I, II, III đã hoàn thành đi vào hoạt động, thì 2 dự án Sài Gòn Centre IV, V được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) từ 1993 nhưng sau 27 năm vẫn nằm “bất động”.

53 54 55 56 57 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác