Đông y Lan Chi – Kỳ 2: Có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Sở Y tế Hà Nam khẳng định không cấp Phiếu công bố mỹ phẩm cho sản phẩm Hồng âm Lan Chi X2, còn Cty Lan Chi khẳng định “sản phẩm có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật”.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác