Đồng Nai: Ai đã làm ngơ cho LDG xây 500 căn nhà khi chưa đủ điều kiện khởi công?

Đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng chưa xong, thế nhưng 500 căn nhà trong dự án Khu dân cư Tân Thịnh của Công ty Cổ phần đầu tư LDG đã được xây dựng khi chưa đủ điều kiện khởi công...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác