Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

Trước những sai phạm, Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu Phòng khám Nha khoa Singae và Kim Dental tháo gỡ nội dung giới thiệu, quảng cáo về dịch vụ khám bệnh, thực hiện đúng các quy định về điều kiện hành nghề tư nhân… Tuy nhiên theo tìm hiểu, hiện tại 2 phòng

Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

Đống Đa – Hà Nội: Nha khoa Singae và Kim Dental tiếp tục tái diễn sai phạm

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác