Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Công ty CP Dược liệu và Công nghệ Y tế Đ.T cho rằng đã có những dấu hiệu khuất tất trong việc đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, trang phục phòng chống dịch Covid-19 do do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp “tố” có dấu hiệu khuất tất trong đấu thầu tại CDC Thừa Thiên Huế

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác