Điện lực Thái Bình nói gì về nhiều gói thầu tỉ lệ tiết kiệm thấp?

Công ty Điện lực Thái Bình khẳng định các gói thầu đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu điện tử.

43_1

44_1

45_1

46_1

 

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác