Điểm danh loạt dự án vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư tại tỉnh Bắc Giang

Bên cạnh những dự án đầu tư đang vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang còn xác định và báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang về hàng loạt dự án vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư.

Điểm danh loạt dự án vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư tại tỉnh Bắc Giang

Điểm danh loạt dự án vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư tại tỉnh Bắc Giang

 

Điểm danh loạt dự án vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư tại tỉnh Bắc Giang

Điểm danh loạt dự án vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư tại tỉnh Bắc Giang

Điểm danh loạt dự án vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư tại tỉnh Bắc Giang

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác