‘Đất vàng’ của Nhà nước về tay nhóm Vimedimex thế nào?

Vimedimex Group của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Loan đã thâu tóm nhiều dự án đất vàng bằng việc được bán chỉ định hoặc hợp tác thực hiện cùng các doanh nghiệp Nhà nước.

‘Đất vàng’ của Nhà nước về tay nhóm Vimedimex thế nào?

‘Đất vàng’ của Nhà nước về tay nhóm Vimedimex thế nào?

‘Đất vàng’ của Nhà nước về tay nhóm Vimedimex thế nào?

‘Đất vàng’ của Nhà nước về tay nhóm Vimedimex thế nào?

‘Đất vàng’ của Nhà nước về tay nhóm Vimedimex thế nào?

‘Đất vàng’ của Nhà nước về tay nhóm Vimedimex thế nào?

‘Đất vàng’ của Nhà nước về tay nhóm Vimedimex thế nào?

‘Đất vàng’ của Nhà nước về tay nhóm Vimedimex thế nào?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác