Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc): Cần làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý, đầu tư xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Trang trại lợn được đầu tư xây dựng trái phép, kinh doanh trên đất lâm nghiệp, hàng ngày xả chất thải xuống đập chứa nước làm ô nhiễm môi trường sống của người dân. Thế nhưng chính quyền cấp xã lại thờ ơ trong việc xử lý để trang trại vẫn vô tư xả thải..

Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc): Cần làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý, đầu tư xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc): Cần làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý, đầu tư xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc): Cần làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý, đầu tư xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc): Cần làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý, đầu tư xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc): Cần làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý, đầu tư xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc): Cần làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý, đầu tư xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc): Cần làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý, đầu tư xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác