Đan Phượng (Hà Nội): “Cát tặc” ngang nhiên khai thác trái phép trên sông Hồng?

Mới đây, chính phủ và thành phố Hà Nội có nhiều chỉ đạo quyết liệt về việc xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên sông. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc xã Trung Châu (Đan Phượng – Hà Nội) “cát tặc” vẫn...

Đan Phượng (Hà Nội): “Cát tặc” ngang nhiên khai thác trái phép trên sông Hồng?

Đan Phượng (Hà Nội): “Cát tặc” ngang nhiên khai thác trái phép trên sông Hồng?

Đan Phượng (Hà Nội): “Cát tặc” ngang nhiên khai thác trái phép trên sông Hồng?

Đan Phượng (Hà Nội): “Cát tặc” ngang nhiên khai thác trái phép trên sông Hồng?

Đan Phượng (Hà Nội): “Cát tặc” ngang nhiên khai thác trái phép trên sông Hồng?

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác