Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp chỉ đạo cung cấp tài liệu liên quan tới dự án do Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh thực hiện.

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Tân Thịnh cung cấp hồ sơ các gói thầu

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác