Công ty Vĩnh Long có mang khoáng sản ra khỏi tỉnh Bắc Giang: Chính quyền không biết?

Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh về việc Công ty TNHH MTV Vĩnh Long chỉ được phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp mặt bằng) để phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Lục Nam...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác