Công ty KENTADO bất chấp quy định, sử dụng bác sĩ, nghệ sĩ quảng cáo TPBVSK Tamino như thuốc?

Đơn vị kinh doanh TPBVSK Tamino liên tục sử dụng hình ảnh ca sĩ Trịnh Thăng Bình, dược sĩ, bác sĩ Trần Đình Toán để quảng cáo cho sản phẩm với công dụng như một loại thuốc chữa bệnh khiến người tiêu dùng hoang mang.

Công ty KENTADO bất chấp quy định, sử dụng bác sĩ, nghệ sĩ quảng cáo TPBVSK Tamino như thuốc?

Công ty KENTADO bất chấp quy định, sử dụng bác sĩ, nghệ sĩ quảng cáo TPBVSK Tamino như thuốc?

Công ty KENTADO bất chấp quy định, sử dụng bác sĩ, nghệ sĩ quảng cáo TPBVSK Tamino như thuốc?

Công ty KENTADO bất chấp quy định, sử dụng bác sĩ, nghệ sĩ quảng cáo TPBVSK Tamino như thuốc?

Công ty KENTADO bất chấp quy định, sử dụng bác sĩ, nghệ sĩ quảng cáo TPBVSK Tamino như thuốc?

Công ty KENTADO bất chấp quy định, sử dụng bác sĩ, nghệ sĩ quảng cáo TPBVSK Tamino như thuốc?

Công ty KENTADO bất chấp quy định, sử dụng bác sĩ, nghệ sĩ quảng cáo TPBVSK Tamino như thuốc?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác