Công ty Điện lực Sơn La: Có khách quan khi tổ chức đấu giá trong thời gian giãn cách xã hội?

Trong khi TP. Hà Nội đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ, Công ty Điện lực Sơn La vẫn cho đối tác tổ chức bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản và địa điểm là vùng đỏ về dịch tễ...

a-18 a-19 a-20 a-21 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác