Công ty CP Y, Dược Quốc gia Việt Nam quảng cáo sai sự thật TPBVSK Nanocurcumin Double Plus

So với nội dung trong giấy Xác nhận Nội dung Quảng cáo được Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cấp cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NANOCURCUMIN DOUBLE PLUS thì Công ty Cổ phần Y, Dược quốc gia Việt Nam đang có dấu hiệu vi phạm.

Công ty CP Y, Dược Quốc gia Việt Nam quảng cáo sai sự thật TPBVSK Nanocurcumin Double Plus

Công ty CP Y, Dược Quốc gia Việt Nam quảng cáo sai sự thật TPBVSK Nanocurcumin Double Plus

Công ty CP Y, Dược Quốc gia Việt Nam quảng cáo sai sự thật TPBVSK Nanocurcumin Double Plus

Công ty CP Y, Dược Quốc gia Việt Nam quảng cáo sai sự thật TPBVSK Nanocurcumin Double Plus

Công ty CP Y, Dược Quốc gia Việt Nam quảng cáo sai sự thật TPBVSK Nanocurcumin Double Plus

Công ty CP Y, Dược Quốc gia Việt Nam quảng cáo sai sự thật TPBVSK Nanocurcumin Double Plus

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác