Công ty CP sự kiện Cường An: Làm giả hồ sơ để trúng thầu?

Công ty CP sự kiện Cường An có dấu hiệu làm giả hồ sơ năng lực để đủ điều kiện tham gia và trúng các gói thầu "Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ hiến máu tình nguyện" trị giá hàng chục tỷ đồng tại nhiều đơn vị với tỷ lệ tiết kiệm “0 đồng”.
Vừa qua, PV Tài chính Doanh nghiệp nhận được một số thông tin phản ánh về việc Công ty CP sự kiện Cường An có dấu hiệu gian lận hồ sơ để đấu thầu và trúng thầu. Điều này vi phạm khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và theo khoản 1 Điều 122 Nghị định 63 năm 2014 thì phải bị cấm đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm.
 
Được biết, trong tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty CP sự kiện Cường An, mã số thuế: 2500422677, trong 3 năm (2017-2018-2019) chỉ đạt mức doanh thu bình quân hàng năm là 4,8 tỷ VNĐ. Cụ thể, năm 2017, doanh thu của Công ty này chỉ là 4.539.852.900 đồng; năm 2018 là 4.195.075.500 đồng; năm 2019 là 5.858.473.000 đồng.
 
Theo hướng dẫn tại Chương III, mục 2.1, ghi chú số 6, Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm: Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hàng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
Ngày 14/1/2021, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh ký quyết định phê duyệt Công ty CP An Cường trúng thầu gói mua sắm quà tặng trị giá gần 10 tỷ.
 
Theo đó, tại gói thầu số 03: Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ hiến máu tình nguyện cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh giá gói thầu: 9.720.000.000 VNĐ, giá trúng thầu: 9.720.000.000VNĐ. Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần sự kiện Cường An vào tháng 01/2021 thời gian thực hiện hợp đồng: 1095 ngày.
Theo yêu cầu HSMT do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh phát hành, tại mục 2.2 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định rõ doanh thu hàng năm tối thiểu là 15 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần đây thì rõ ràng Công ty CP sự kiện Cường An không đủ điều kiện dự thầu.
Gói thầu số 03; Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ hiến máu tình nguyện tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai giá gói thầu: 6.660.000.000VNĐ, giá trúng thầu: 6.660.000.000VNĐ. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP sự kiện Cường An vào tháng 1/2021 thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.
Theo yêu cầu HSMT do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phát hành, tại mục 2.2 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định rõ doanh thu hàng năm tối thiểu là 12 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần đây thì rõ ràng Công ty CP sự kiện Cường An không đủ điều kiện dự thầu.
 
Gói thầu số 03: Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ HMTN tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá gói thầu: 9.666.000.000 VNĐ, giá trúng thầu: 9.666.000.000 VNĐ. Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần sự kiện Cường An vào 03/2021 thời gian thực hiện hợp đồng: 1096 ngày.
Theo yêu cầu HSMT do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành, tại mục 2.2 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định rõ doanh thu hàng năm tối thiểu là 15 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần đây thì Công ty CP sự kiện Cường An cũng không đủ điều kiện dự thầu.
 
Gói thầu số 03: Mua sắm quà tặng, đồ ăn nhẹ để phục vụ hiến máu tình nguyện tại Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng giá gói thầu: 8.370.000.000 VNĐ, giá trúng thầu: 8.370.000.000 VNĐ. Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần sự kiện Cường An vào 05/2021 thời gian thực hiện hợp đồng: 1095 ngày.
Theo yêu cầu HSMT do Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng phát hành, tại mục 2.2 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định rõ doanh thu hàng năm tối thiểu là 13 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần đây thì Công ty CP sự kiện Cường An không đủ điều kiện dự thầu.
Tuy nhiên, không hiểu vì sao trong một khoảng thời gian ngắn hồ sơ dự thầu của Công ty CP sự kiện Cường An vẫn được các đơn vị trên chấm đủ tiêu chuẩn năng lực và trúng liên tiếp các gói thầu có giá trị nhiều tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm “0 đồng”.
Theo Khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu 2013 quy định gian lận là hành vi bị cấm trong đấu thầu, trong đó một trong những hành vi gian lận là: “Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, HSDT, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”. Theo Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, hành vi vi phạm nêu tại Khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 - 5 năm.
Việc nhà thầu tham dự thầu làm giả hợp đồng tương tự đã thực hiện là hành vi gian lận, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền căn cứ quy định nêu tại Khoản 3 Điều 90 của Luật Đấu thầu để ban hành quyết định cấm nhà thầu tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của mình.
Ngoài ra, căn cứ vào mức độ của hành vi vi phạm, người có thẩm quyền còn có thể đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương mình hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.
 
Đặc biệt, theo Điều 222 Bộ luật Hình sự, người nào thực hiện một trong những hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 222, trong đó có hành vi gian lận trong đấu thầu, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Thậm chí, có thể bị phạt tù cao nhất đến 20 năm nếu phạm tội gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.
WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác