Công ty CP Phú Cường: Sai phạm trong hoạt động khai thác đất

Dù chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đối với phần lớn diện tích được cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp nhưng Công ty CP Phú Cường đã tiến hành khai thác rầm rộ tại các điểm mỏ trên địa bàn xã Tân Hòa (Phú Bình).

Những vi phạm của doanh nghiệp này đã bị chính quyền địa phương phát hiện, lập biên bản và xử phạt nhưng chủ mỏ không tạm dừng để hoàn thiện thủ tục pháp lý mà vẫn tiếp tục khai thác...

Công ty CP Phú Cường: Sai phạm trong hoạt động khai thác đất

Công ty CP Phú Cường: Sai phạm trong hoạt động khai thác đất

Công ty CP Phú Cường: Sai phạm trong hoạt động khai thác đất

Công ty CP Phú Cường: Sai phạm trong hoạt động khai thác đất

Công ty CP Phú Cường: Sai phạm trong hoạt động khai thác đất

Công ty CP Phú Cường: Sai phạm trong hoạt động khai thác đất

Công ty CP Phú Cường: Sai phạm trong hoạt động khai thác đất

Công ty CP Phú Cường: Sai phạm trong hoạt động khai thác đất

Công ty CP Phú Cường: Sai phạm trong hoạt động khai thác đất

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác