Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn sử dụng đất trái mục đích ở Khánh Hòa

Hàng trăm mét vuông đất “vàng” mà UBND tỉnh Khánh Hòa “sắp xếp” cho Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn vào năm 2017 đã bị sử dụng sai mục đích dưới hình thức cho thuê lại qua nhiều lớp, nhiều công ty, biến tướng kinh doanh.

33 34 35 36 37 38 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác