Công ty Cổ Phần Dược phẩm Hà Nội bị xử lý vi phạm về thuế hơn 1,4 tỷ đồng

Khai sai thuế, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội bị xử phạt vi phạm hành chính và truy thu tổng số tiền lên tới hơn 1,4 tỷ đồng.

Công ty Cổ Phần Dược phẩm Hà Nội bị xử lý vi phạm về thuế hơn 1,4 tỷ đồng

Công ty Cổ Phần Dược phẩm Hà Nội bị xử lý vi phạm về thuế hơn 1,4 tỷ đồng

Công ty Cổ Phần Dược phẩm Hà Nội bị xử lý vi phạm về thuế hơn 1,4 tỷ đồng

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác