Cơ quan chức năng cần vào cuộc vụ mỹ phẩm của Công ty Ecohalo Việt Nam quảng cáo ‘nổ’ thần dược

Bất chấp các quy định pháp luật, các cảnh báo của cơ quan chức năng, các mỹ phẩm của Công ty TNHH TM&DV Ecohalo Việt Nam đang dùng những từ “cấm” để quảng cáo thổi phồng công dụng, lừa dối người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng cần vào cuộc vụ mỹ phẩm của Công ty Ecohalo Việt Nam quảng cáo ‘nổ’ thần dược

Cơ quan chức năng cần vào cuộc vụ mỹ phẩm của Công ty Ecohalo Việt Nam quảng cáo ‘nổ’ thần dược

Cơ quan chức năng cần vào cuộc vụ mỹ phẩm của Công ty Ecohalo Việt Nam quảng cáo ‘nổ’ thần dược

Cơ quan chức năng cần vào cuộc vụ mỹ phẩm của Công ty Ecohalo Việt Nam quảng cáo ‘nổ’ thần dược

Cơ quan chức năng cần vào cuộc vụ mỹ phẩm của Công ty Ecohalo Việt Nam quảng cáo ‘nổ’ thần dược

Cơ quan chức năng cần vào cuộc vụ mỹ phẩm của Công ty Ecohalo Việt Nam quảng cáo ‘nổ’ thần dược

Cơ quan chức năng cần vào cuộc vụ mỹ phẩm của Công ty Ecohalo Việt Nam quảng cáo ‘nổ’ thần dược

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác