Chưa phê duyệt, chủ đầu tư đã bán đất vàng nghĩa trang giá trên trời

Mặc dù chưa xây dựng đơn giá đất trình UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận nhưng chủ đầu tư vẫn mở bán hàng loạt lô đất tại dự án Đài hóa thân Hoàn vũ.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác