Chính quyền "lúng túng" khi xử lý việc Công ty bê tông Việt Nhật xây dựng trái phép trên đất rừng?

Đó là câu hỏi mà các cơ quan chức năng huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 5 năm qua vẫn chưa tìm ra lời giải bởi lẽ trạm trộn bê tông của Công ty bê tông Việt Nhât dù đã bị xử phạt lên, phạt xuống nhưng vẫn "ngồi chễm chệ" trên đất rừng.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác