Chân dung doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất ở huyện Gia Lâm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã bỏ giá cao nhất, vượt qua hai đối thủ là Công ty Cổ phần Hóa chất Nhựa và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Rubyland, trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô đất TQ5 (1) với giá hơn 779,6 tỷ đồng.

Chân dung doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất ở huyện Gia Lâm

Chân dung doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất ở huyện Gia Lâm

Chân dung doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất ở huyện Gia Lâm

Chân dung doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất ở huyện Gia Lâm

Chân dung doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất ở huyện Gia Lâm

Chân dung doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất ở huyện Gia Lâm

Chân dung doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất ở huyện Gia Lâm

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác