Chậm bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp, trách nhiệm thuộc về ai?

Liên tục viện dẫn nhiều lý do, 5 lần 7 lượt hỏi, xin ý kiến Bộ, Ngành cũng như làm chậm các thủ tục bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp làm đúng luật, đã vô hình chung làm “khó” doanh nghiệp, gây ảnh hưởng tới hình ảnh môi trường đầu tư...

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác