Cảnh giác lừa đảo tại Dự án KĐT mới Thạch Khôi - Hải Dương: Theo dấu chân “cò đất”

Mặc dù chưa đền bù giải phóng mặt bằng, người dân vẫn đang canh tác nhưng các lô đất tại Dự án Khu đô thị mới (KĐT) mới Thạch Khôi thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã được “cò đất” tuyên bố bán hết từ năm 2017.

Cảnh giác lừa đảo tại Dự án KĐT mới Thạch Khôi - Hải Dương: Theo dấu chân “cò đất”

Cảnh giác lừa đảo tại Dự án KĐT mới Thạch Khôi - Hải Dương: Theo dấu chân “cò đất”

Cảnh giác lừa đảo tại Dự án KĐT mới Thạch Khôi - Hải Dương: Theo dấu chân “cò đất”

Cảnh giác lừa đảo tại Dự án KĐT mới Thạch Khôi - Hải Dương: Theo dấu chân “cò đất”

Cảnh giác lừa đảo tại Dự án KĐT mới Thạch Khôi - Hải Dương: Theo dấu chân “cò đất”

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác