Cảnh báo loạt sản phẩm giả mạo thuốc ‘đông y gia truyền’ điều trị bệnh xương khớp

Một loạt sản phẩm gắn mác thuốc đông y có khả năng điều trị bệnh xương khớp lừa dối người tiêu dùng đã được PV Chất lượng Việt Nam phát hiện và cảnh báo người dân nên cẩn trọng phòng tránh.

Cảnh báo loạt sản phẩm giả mạo thuốc ‘đông y gia truyền’ điều trị bệnh xương khớpCảnh báo loạt sản phẩm giả mạo thuốc ‘đông y gia truyền’ điều trị bệnh xương khớp

Cảnh báo loạt sản phẩm giả mạo thuốc ‘đông y gia truyền’ điều trị bệnh xương khớpCảnh báo loạt sản phẩm giả mạo thuốc ‘đông y gia truyền’ điều trị bệnh xương khớpCảnh báo loạt sản phẩm giả mạo thuốc ‘đông y gia truyền’ điều trị bệnh xương khớpCảnh báo loạt sản phẩm giả mạo thuốc ‘đông y gia truyền’ điều trị bệnh xương khớpCảnh báo loạt sản phẩm giả mạo thuốc ‘đông y gia truyền’ điều trị bệnh xương khớpCảnh báo loạt sản phẩm giả mạo thuốc ‘đông y gia truyền’ điều trị bệnh xương khớpCảnh báo loạt sản phẩm giả mạo thuốc ‘đông y gia truyền’ điều trị bệnh xương khớp

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác