Cảnh báo khách hàng khi giao dịch dự án TNR Stars Kiến Tường Long An

Mặc dù dự án TNR Stars Kiến Tường Long An vẫn còn là bãi đất trống, chưa đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai, tuy nhiên TNR Holdings Việt Nam vẫn tổ chức bán cho khách hàng dưới dạng hợp đồng nguyên tắc, tiềm ẩn rủi ro đối với khách hàng.

Anh_chup_man_hinh_104 Anh_chup_man_hinh_105 Anh_chup_man_hinh_106 Anh_chup_man_hinh_107 Anh_chup_man_hinh_108 Anh_chup_man_hinh_109 Anh_chup_man_hinh_110 Anh_chup_man_hinh_111 Anh_chup_man_hinh_112 Anh_chup_man_hinh_113 Anh_chup_man_hinh_114 Anh_chup_man_hinh_115 Anh_chup_man_hinh_116 Anh_chup_man_hinh_117 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác