Cảnh báo giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi cảnh báo tình trạng đối tượng xấu giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp…

Cảnh báo giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Cảnh báo giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Cảnh báo giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

Cảnh báo giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo cho vay tín chấp

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác