Cảnh báo 2 sản phẩm Phúc Nhãn Khang và Slimvita Plus vi phạm quảng cáo

Trên một số website, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phúc Nhãn Khang và Slimvita Plus được quảng cáo với những nội dung sai sự thật, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Cảnh báo 2 sản phẩm Phúc Nhãn Khang và Slimvita Plus vi phạm quảng cáo

Cảnh báo 2 sản phẩm Phúc Nhãn Khang và Slimvita Plus vi phạm quảng cáo

Cảnh báo 2 sản phẩm Phúc Nhãn Khang và Slimvita Plus vi phạm quảng cáo

Cảnh báo 2 sản phẩm Phúc Nhãn Khang và Slimvita Plus vi phạm quảng cáo

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác